Kuva ja kehollisuus auttajan voimavarana

28.10.2020 17:00 - 25.11.2020 19:00

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Torikatu 22 A (2. krs) Oulu

Kohderyhmänä auttamistyötä tekevät henkilöt, jotka kohtaavat työssään vaikeita ilmiöitä ja vahvoja tunteita.

Taideterapeuttisen kurssin avulla auttaja löytää omia voimavarojaan sekä keinoja ylläpitää ja vahvistaa niitä. Kurssilla tutkitaan oman elämän voimavaroja ja vahvistetaan läsnä olemisen tunnetta. Työskentelyssä käytetään ekspressiivisen taideterapian, psykofyysisen hengitysterapian ja tietoisuustaitojen menetelmiä sekä reflektoivaa dialogista keskustelua.

Voimavarakeskeinen lähestymistapa suuntaa huomiota voimavaroihin, toivon ja toimijuuden vahvistamiseen. Luovuuden avulla yhteys omiin tuntemuksiin ja itseilmaisuun vahvistuu. Keholliset harjoitteet vahvistavat mieli-keho-hengitys yhteyttä ja antavat keinoja tunnesäätelyyn ja stressinhallintaan. Tavoitteena on vahvistaa auttajan omaa jaksamista, itsetuntemusta ja ammatillista suojaa. Sitä kautta myös läsnäoleva asiakaskohtaaminen vahvistuu.

 

Yhteys.jpg

Tulevia tapahtumia

7.9.2020 - 19.10.2020
Hiljaisen surun kuvia- taideterapeuttinen työpaja on suunnattu itsemurhan kautta läheisensä menettäneille.
28.10.2020 - 25.11.2020
Kohderyhmänä auttamistyötä tekevät henkilöt, jotka kohtaavat työssään vaikeita ilmiöitä ja vahvoja tunteita.
29.1.2021 - 31.1.2021
Psykofyysinen hengitysterapia hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen tukena.
26.2.2021 - 27.2.2021
Tule tietoiseksi ja vahvista itsemyötätuntoasi kokemuksellisella kurssilla, jossa tutkimme, ihmettelemme ja harjoittelemme meissä sisäsyntyisesti olevan myötätuntoisuuden kokemista.