Muutos on väistämätöntä, kasvu vapaaehtoista.*Kaikki tärkeä muutos tapahtuu hämmennyksen hetkellä.*Se kasvaa, mihin kiinnitämme huomiota.

ILOSTA tarjoaa palveluita työhyvinvoinnin ja yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintaa ohjaa voimavarasuuntautunut ja dialoginen lähestymistapa.

toiminnan Tärkeitä arvoja ovat avoimuus, elävyys, toivon vahvistaminen sekä asiakkaan toimijuuden tukeminen.


Kehity vahvuuksilla™ on tutkittuun tietoon ja teoriaan, humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan, sekä laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva vahvuusinterventio, prosessi ja tutkimusmatka oman hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Esittely

Olen ammatiltani toimintaterapeutti, työnohjaaja ja hyvinvointivalmentaja. Minulla on yli 30 vuoden  työkokemus asiakaspalvelussa, terapia- ja ohjaustyössä. Olen toiminut yrittäjänä ja myös työnantajana ja esimiehenä.

Työssäni huomioin kokonaisvaltaisesti  ihmisen keho-mieli systeemiä ja hyvinvoinnin eri osatekijöitä kokonaisuutena. Tiedostan ihmisten erilaisia tarpeita ja ilmaisutapoja, siksi sanallisen dialogin lisäksi käytössäni on myös toiminnallisia, kehollisia  ja taidelähtöisiä menetelmiä.

Yhteistyön tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina asiakkaan tarpeista lähtien.

Työnohjaukset ja valmennukset voidaan toteuttaa lähi-tai etäohjauksena.

Työnohjaus

Voimavarakeskeisen työnohjauksen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa omia ja työryhmän voimavaroja, sekä lisätä moniulotteista ajattelua ja itsereflektiokykyä.

Työnohjauksella autan työntekijää ja työyhteisöä tutkimaan ja vahvistamaan toimijuuttaan perustehtävässään, löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä ja onnistumaan ammatillisessa kehittymisessä.

 

 

hyvinvointivalmennus

Hyvään itsetuntemukseen ja kasvuun tähtäävillä valmennuksilla, työpajoilla ja koulutuksilla kehitetään tietoista ja myönteistä suhdetta itseen ja toisiin. Hyvä itsetuntemus on arvokas pääoma ja hyvinvoinnin perusta. Valmennuksessa löydetään suuntaa ja selkeyttä ajankohtaisiin kysymyksiin. Valmennus soveltuu sekä työelämän että yksityiselämän tavoitteisiin.

Valmennuksen avulla vahvistetaan itsetuntemusta, läsnäolon ja rauhoittumisen kykyä sekä stressinhallintaa. Valmennuksessa tunnistetaan vahvuuksia,  toiveita ja  kirkastetaan omaa suuntaa. Käytössäni  on laajasti ja monipuolisesti valmennukseen sopivia suggestiivisia, luovia ja  kehollisia menetelmiä.