Muutos on väistämätöntä, kasvu vapaaehtoista.*Kaikki tärkeä muutos tapahtuu hämmennyksen hetkellä.*Se kasvaa, mihin kiinnitämme huomiota.

ILOSTA tarjoaa palveluita työhyvinvoinnin ja yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintaa ohjaa voimavarasuuntautunut ja dialoginen lähestymistapa.

toiminnan Tärkeitä arvoja ovat avoimuus, elävyys, toivon vahvistaminen sekä asiakkaan toimijuuden tukeminen.


Taideterapeuttinen työpaja itsemurhan tehneiden läheisille Oulussa 19.10.2019 yhteistyössä Surunaua Ry:n kanssa.

Asiantuntija apunasi

Olen ammatiltani toimintaterapeutti ja työnohjaaja. Minulla on yli 25 vuoden työkokemus asiakaspalvelussa ja terapiatyössä yrittäjänä ja esimiehenä.

Työssäni huomioin kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin eri osatekijöitä ja ihmisten erilaisia ilmaisutapoja. Sanallisen dialogin lisäksi käytössäni on myös toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Yhteistyön tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina asiakkaan tarpeista lähtien.

Työhyvinvointi

Työnohjauksella autan työntekijää ja työyhteisöä tutkimaan ja vahvistamaan toimijuuttaan perustehtävässään, löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä ja onnistumaan ammatillisessa kehittymisessä.

Työhyvinvointisuunnittelussa autan työyhteisöjä ja organisaatioita suunnitelmallisesti kehittämään kokonaisvaltaista työhyvinvointia.

Hyvinvointivalmennus

Hyvään itsetuntemukseen ja kasvuun tähtäävillä työpajoilla, koulutuksilla ja yksilövalmennuksilla kehitetään tietoista ja myönteistä suhdetta itseen ja toisiin. Valmennuksessa löydetään suuntaa ja selkeyttä ajankohtaisiin kysymyksiin. Valmennus soveltuu sekä työelämän että yksityiselämän tavoitteisiin.

Valmennuksen avulla vahvistetaan itsetuntemusta, läsnäolon ja rauhoittumisen kykyä, stressinhallintaa sekä kirkastetaan tavoitteita. Valmennus pohjautuu aina yksilölliseen suunnitelmaan.