Muutos on väistämätöntä, kasvu vapaaehtoista.*Kaikki tärkeä muutos tapahtuu hämmennyksen hetkellä.*Se kasvaa, mihin kiinnitämme huomiota.

ILOSTA tarjoaa palveluita työhyvinvoinnin ja yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintaa ohjaa voimavarasuuntautunut ja dialoginen lähestymistapa.

toiminnan Tärkeitä arvoja ovat avoimuus, elävyys, toivon vahvistaminen sekä asiakkaan toimijuuden tukeminen.


Minnalla on tullut täyteen 30 vuotta yrittäjyyttä.

Asiantuntija apunasi

Olen ammatiltani toimintaterapeutti ja työnohjaaja. Minulla on 30 vuoden työkokemus asiakaspalvelussa ja terapiatyössä yrittäjänä ja esimiehenä.

Työssäni huomioin kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin eri osatekijöitä ja ihmisten erilaisia ilmaisutapoja. Sanallisen dialogin lisäksi käytössäni on myös toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Yhteistyön tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina asiakkaan tarpeista lähtien.

Työhyvinvointi

Työnohjauksella autan työntekijää ja työyhteisöä tutkimaan ja vahvistamaan toimijuuttaan perustehtävässään, löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhönsä ja onnistumaan ammatillisessa kehittymisessä.

Valmennuksessa ja työpajoissa autan työyhteisöjä ja organisaatioita suunnitelmallisesti kehittämään kokonaisvaltaista työhyvinvointia.

Hyvinvointivalmennus

Hyvään itsetuntemukseen ja kasvuun tähtäävillä työpajoilla, koulutuksilla ja valmennuksilla kehitetään tietoista ja myönteistä suhdetta itseen ja toisiin. Valmennuksessa löydetään suuntaa ja selkeyttä ajankohtaisiin kysymyksiin. Valmennus soveltuu sekä työelämän että yksityiselämän tavoitteisiin.

Valmennuksen avulla vahvistetaan itsetuntemusta, läsnäolon ja rauhoittumisen kykyä sekä stressinhallintaa. Valmennuksessa tunnistetaan toiveita ja  kirkastetaan omaa suuntaa.