Asiantuntija apunasi

Olen Minna Koivula, ammatiltani toimintaterapeutti ja työnohjaaja. Olen toiminut asiakaspalvelussa ja terapiatyössä yli 25 vuotta, minulla on myös pitkä kokemus yrittäjänä, työnantajana ja esimiehenä.

Omakohtainen kokemus eri työtehtävissä ja -rooleista ovat antaneet moniulotteisen näköalan työelämän kysymyksiin.

Olen täydentänyt osaamistani laaja-alaisesti lisäkoulutuksilla ja dialogisen keskustelun lisäksi käytän monipuolisesti toiminnallisia, kehollisia ja luovia menetelmiä. Valitsen asiakkaitteni kanssa yksilöllisesti sopivat menetelmät heidän erilaisissa kasvuhaasteissaan.

Lähestymistapani ihmissuhdetyössä on toiminnallinen, kokonaisvaltainen ja dialoginen.

ammatillinen koulutus

 • Toimintaterapeutti amk
 • Työnohjaaja (voimavarakeskeinen) STOry
 • Lähihoitaja (mielenterveys- ja kriisityö)

täydennyskoulutukset

 • Työhyvinvoinnin asiantuntija
 • Palvelutuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
 • Psykoterapian perusopinnot
 • Ekspressiivisen taideterapian perusopinnot
 • Psykofyysisen hengitysterapian ohjaaja
 • Jooga- ja rentoutusohjaaja
 • Tietoisuustaidot menetelmä
 • Luovan kirjoittamisen menetelmä
 • Voimaannuttavan valokuvan menetelmä
 • Kuvallisen ilmaisun menetelmä
 • NLP-menetelmä
 • TRE-stressin purku menetelmä

kehittyminen on esteiden poistamista.


Asiakkaiden antamaa palautetta työnohjauksesta:

-Minnalla on erinomainen kyky kuunnella ja esittää hyviä kysymyksiä.

-Ilmapiiri työnohjaustapaamisissa oli vapaa ja voimauttavaa.

-Koin työnohjaajan työskentelytavan erittäin hyvänä: asiaan keskittyvää, silti mukana ilo ja lämpö

-Työnohjaus loi puitteet avoimeen keskusteluun työstä ja sen kehittämistarpeista. Keskustelut nostivat esiin myös työryhmän kipukohtia sekä onnistumisia ja vahvisti työn tekemistä oikeaan suuntaan.

- Työnohjauksen tavoitteet täyttyi ja ylittyi.

- Asioiden käsittely tiimeissä on ollut hyödyllistä. Työnohjaus on auttanut esimiehiä ja tiimejä asioiden implementoinnissa erityisesti muutostilanteissa.

- Ratkaisukeskeiset ja käytännönläheiset työtavat ovat olleet hyödyksi.

- Minnalla on kyky eläytyä asiakkaan tunteisiin, mutta sopivasti ohjata ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

- On hyvä, että asioihin tartutaan ja ne konkretisoidaan paperille ja pilkotaan pienemmiksi asioiksi ja tavoitteiksi.

- Olen kokenut hyödylliseksi työn rajaamisen opettelun ja oppimisen, omien tuntemusten kuuntelemaan oppimisen ja tulkitsemisen sekä asioiden laittamisen kontekstiin.

-Työnohjaus vahvisti työyhteisön yhteisen näkemyksen rakentumista työstä. Työnohjaus mahdollisti myös rakentavan palautteen antamisen ja toimi tiedottamisen kanavana.

-Työnohjaus on ollut voimaannuttavaa, ratkaisukeskeistä, ajatuksia herättävää ja kehittävää.