Asiantuntija apunasi

Olen Minna Koivula, ammatiltani toimintaterapeutti ja työnohjaaja. Olen toiminut asiakaspalvelussa ja terapiatyössä yli 25 vuotta, minulla on myös pitkä kokemus yrittäjänä, työnantajana ja esimiehenä.

Omakohtainen kokemus eri työtehtävissä ja -rooleista ovat antaneet moniulotteisen näköalan työelämän kysymyksiin.

Olen täydentänyt osaamistani laaja-alaisesti lisäkoulutuksilla ja dialogisen keskustelun lisäksi käytän monipuolisesti toiminnallisia, kehollisia ja luovia menetelmiä. Valitsen asiakkaitteni kanssa yksilöllisesti sopivat menetelmät heidän erilaisissa kasvuhaasteissaan.

Lähestymistapani ihmissuhdetyössä on toiminnallinen, kokonaisvaltainen ja dialoginen.

ammatillinen koulutus

 • Toimintaterapeutti amk
 • Työnohjaaja (voimavarakeskeinen) STOry
 • Lähihoitaja (mielenterveys- ja kriisityö)

täydennyskoulutukset

 • Työhyvinvoinnin asiantuntija
 • Palvelutuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
 • Psykoterapian perusopinnot
 • Ekspressiivisen taideterapian perusopinnot
 • Psykofyysisen hengitysterapian ohjaaja
 • Jooga- ja rentoutusohjaaja
 • Tietoisuustaidot menetelmä
 • Luovan kirjoittamisen menetelmä
 • Voimaannuttavan valokuvan menetelmä
 • Kuvallisen ilmaisun menetelmä
 • NLP-menetelmä
 • TRE-stressin purku menetelmä

kehittyminen on esteiden poistamista.