Asiantuntija apunasi

8119ter_painokelpoinen 2.jpg

Olen Minna Koivula, ammatiltani  työnohjaaja, hyvinvointivalmentaja ja toimintaterapeutti.

Olen toiminut yrittäjänä asiakaspalvelussa sekä terapia- ja ohjaustyössä yli 30 vuotta, minulla on myös pitkä kokemus työnantajana ja esimiehenä. Omakohtainen kokemus eri työtehtävissä ja -rooleista ovat antaneet moniulotteisen näköalan työelämän ja psyko-sosiaalisen kasvun kysymyksiin.

Olen täydentänyt osaamistani laaja-alaisesti lisäkoulutuksilla.  Käytössäni on monipuolisesti toiminnallisia, kehollisia ja luovia menetelmiä dialogisen keskustelun lisäksi. 

Lähestymistapani ihmissuhdetyössä on voimavarakeskeinen, kokonaisvaltainen ja dialoginen.

ammatillinen koulutus

 • Toimintaterapeutti amk
 • Työnohjaaja (voimavarakeskeinen) STOry
 • Lähihoitaja (mielenterveys- ja kriisityö)

täydennyskoulutukset

 • Mentaalivalmentaja Master
 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 • Psykoterapian perusopinnot
 • Työhyvinvoinnin asiantuntija
 •  Palvelutuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja mentori
 • Coaching-Ajokortti®
 • Positiivisen psykologian asiantuntija
 • Ekspressiivinen taideterapia
 • Psykofyysisen hengitysterapian ohjaaja
 • Rentoutusohjaaja
 • Tietoisuustaidot
 • Luova kirjoittaminen
 • Voimaannuttava valokuva
 • TRE-stressin purku

kehittyminen on esteiden poistamista.

 

Asiakkaiden antamaa palautetta työnohjauksesta ja hyvinvointivalmennuksesta:

-Ilmapiiri työnohjaustapaamisissa oli vapaa ja voimauttavaa.

-Koin työnohjaajan työskentelytavan erittäin hyvänä: asiaan keskittyvää, silti mukana ilo ja lämpö

-Työnohjaus loi puitteet avoimeen keskusteluun työstä ja sen kehittämistarpeista. Keskustelut nostivat esiin myös työryhmän kipukohtia sekä onnistumisia ja vahvisti työn tekemistä oikeaan suuntaan.

- Minnalla on erinomainen kyky kuunnella ja esittää hyviä kysymyksiä.

- Työnohjauksen tavoitteet täyttyi ja ylittyi.

***

-Hyvinvointialmennuksessa kiirettömyys ja rauhassa itsensä äärelle asettuminen on ollut voimaannuttavaa.

-Keho-mieli yhteyden vahvistuminen harjoitteiden avulla auttoi ymmärtämään itseä paremmin

-Ryhmässä vertaiskokemus kannattelee. Luovat menetelmät antavat uusia kanavia itseilmaisuun.

-Ohjaajan rauhallinen ja myönteinen työtapa auttaa kipeiden asioiden äärelle asettumista.

-Kiitos, kurssin jälkeen on todella voimaantunut olo.