Asiantuntija apunasi

8119ter_painokelpoinen 2.jpg

Olen Minna Koivula, ammatiltani toimintaterapeutti ja työnohjaaja. Olen toiminut yrittäjänä asiakaspalvelussa sekä terapia- ja ohjaustyössä 30 vuotta, minulla on myös pitkä kokemus työnantajana ja esimiehenä.

Omakohtainen kokemus eri työtehtävissä ja -rooleista ovat antaneet moniulotteisen näköalan työelämän ja psyko-sosiaalisen kasvun kysymyksiin.

Olen täydentänyt osaamistani laaja-alaisesti lisäkoulutuksilla ja dialogisen keskustelun lisäksi käytän monipuolisesti toiminnallisia, kehollisia ja luovia menetelmiä. Valitsen asiakkaitteni kanssa yksilöllisesti sopivat menetelmät heidän erilaisissa kasvuhaasteissaan.

Lähestymistapani ihmissuhdetyössä on toiminnallinen, kokonaisvaltainen ja dialoginen.

ammatillinen koulutus

 • Toimintaterapeutti amk
 • Työnohjaaja (voimavarakeskeinen) STOry
 • Lähihoitaja (mielenterveys- ja kriisityö)

täydennyskoulutukset

 • Työhyvinvoinnin asiantuntija
 •  Palvelutuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
 • Etäterapia ja -ohjaus
 • VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja ja mentori
 • Coaching-Ajokortti®
 • Positiivisen psykologian asiantuntija
 • Psykoterapian perusopinnot
 • Ekspressiivinen taideterapia
 • Psykofyysisen hengitysterapian ohjaaja
 • Jooga- ja rentoutusohjaaja
 • Tietoisuustaidot
 • Luova kirjoittaminen
 • Voimaannuttava valokuva
 • NLP
 • TRE-stressin purku
 • Resilienssin vahvistamisen valmennus
 • Kuvataiteet (Instagram: minna.koivula_art)

kehittyminen on esteiden poistamista.

 

Asiakkaiden antamaa palautetta työnohjauksesta ja hyvinvointivalmennuksesta:

-Minnalla on erinomainen kyky kuunnella ja esittää hyviä kysymyksiä.

-Ilmapiiri työnohjaustapaamisissa oli vapaa ja voimauttavaa.

-Koin työnohjaajan työskentelytavan erittäin hyvänä: asiaan keskittyvää, silti mukana ilo ja lämpö

-Työnohjaus loi puitteet avoimeen keskusteluun työstä ja sen kehittämistarpeista. Keskustelut nostivat esiin myös työryhmän kipukohtia sekä onnistumisia ja vahvisti työn tekemistä oikeaan suuntaan.

- Työnohjauksen tavoitteet täyttyi ja ylittyi.

- Asioiden käsittely tiimeissä on ollut hyödyllistä. Työnohjaus on auttanut esimiehiä ja tiimejä asioiden implementoinnissa erityisesti muutostilanteissa.

- Ratkaisukeskeiset ja käytännönläheiset työtavat ovat olleet hyödyksi.

- Olen kokenut hyödylliseksi työn rajaamisen opettelun ja oppimisen, omien tuntemusten kuuntelemaan oppimisen ja tulkitsemisen sekä asioiden laittamisen kontekstiin.

***

-Hyvinvointialmennuksessa kiirettömyys ja rauhassa itsensä äärelle asettuminen on ollut voimaannuttavaa.

-Keho-mieli yhteyden vahvistuminen harjoitteiden avulla auttoi ymmärtämään itseä paremmin

-Ryhmässä vertaiskokemus kannattelee. Luovat menetelmät antavat uusia kanavia itseilmaisuun.

-Ohjaajan rauhallinen ja myönteinen työtapa auttaa kipeiden asioiden äärelle asettumista.

-Monipuolisesti käytettiin luovia ja kehollisia menetelmiä. Ohjaaja osaa asiansa.

-Kiitos, kurssin jälkeen on todella voimaantunut olo.